Bilseme Nasıl Başvuru Yapılır?

Bilseme Nasıl Başvuru Yapılır?

BİLSEM SINAVINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Bu sınav ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere tablet üzerinde dijital olarak yapılmaktadır. Bu sınava 2017 - 2018 Eğitim Döneminden itibaren veliler sınav ücretini yatırdıktan sonra sınıf öğretmeninden gözlem formunu doldurmasını talep ederek Bilsem sınavı başvurularının bireysel olarak yapabilecekler. Sınava katılacak olan öğrenciler okullarındaki sınıf öğretmenleri tarafından doldurulan "gözlem formu" listesiyle aday gösterilmektedir.

Gözlem formları e-okul üzerinden doldurulacaktır.

ilkokul birinci, ikinci, üçüncü sınıfa devam edip resim, müzik ve genel zihinsel yetenek alanlarında akranlarından ileri düzeyde farklılık gösterdiği düşünülen öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından "gözlem formu" doldurulanların BİLSEM'e öğrenci seçim süreci başlayacak.

Öğrenciler bir veya iki farklı kategori de ayrı ayrı başvurabilirler. Başvurular sadece velilerin talepleri ile okul öğretmenleri tarafından yapılabilmektedir.

Birinci ve ikinci sınıfa devam edip yetenek alanlarına göre aday gösterilen ve e-okul sistemi üzerinden gözlem formu doldurulan öğrencilerden grup tarama sınavına girecek olanların listesi, http://www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. .

ÖNEMLİ!

Öğrenci gözlem formları belirtilen zamanda ve öğretmenler tarafından doldurulacaktır. Tanılama takviminde belirtilen gözlem formlarının doldurulma süresi geçtikten sonra aday gösterme işlemi yapılmamaktadır. 

Hemen Eğitime Başlayın